Ottův slovník naučný/Fratriagium

Údaje o textu
Titulek: Fratriagium
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. s. 654. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Fratriagium (středolat.), též freragium nebo fraternitas, nazýval se dědický podíl mladších bratrů tam, kde následkem prvorozenství náleželo nejstaršímu synovi právo přednosti.