Ottův slovník naučný/Filosofovati

Údaje o textu
Titulek: Filosofovati
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 232–233. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Filosofovati, přemýšleti a rokovati o věcech filosofických, ve filosofii se pokoušeti, o důležitostech lidských myšlénky si činiti, rozumovati: duševní to úkon, který se dostavuje nenáhle, jak člověk dozrává k užívání rozumu svého, od prvního zásvitu, kterýmž své okolí si objasniti a upraviti usiluje, až k vědomému vědeckému řešení úloh. Proto filosofování v jakémsi smysle a stupni vždy bylo a bude, dokud lidé lidmi, jest výsadou člověka, a neprávě činí, kdož je obmezovati chtějí na nějaký úzký kruh zřízenců. Každý člověk filosofuje, ale ne každý, kdo filosofuje, jest filosof. Viz ostatně Filosofie.