Ottův slovník naučný/Fas

Údaje o textu
Titulek: Fas
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Devátý díl. Praha : J. Otto, 1895. s. 33. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Fas (lat.) znamená u Římanů soujem pravidel, upravujících poměr božstva klidem, t. j. jak ke státu, tak i k jednotlivým občanům. Protivou k f. jest ius jakožto právní pravidla, kterými jsou spořádány vzájemné poměry lidí mezi sebou. V době historické jsou u Římanů oba tyto obory pravidel lidského jednání (f. a ius) přísně od sebe odděleny. F. zahrnuje jmenovitě pravidla o bohoslužbě, o ústavě kněžské a povinnostech náboženských. Pravidlům těmto připisoval se původ božský. F. jest zákonem božským a proto nezměnitelným. Překročení jeho jest proviněním proti božstvu. Co se srovnává se zákonem božským, jest pak f. v subj. smysle, co jemu však odporuje, nefas. Hý.