Ottův slovník naučný/Engels

Údaje o textu
Titulek: Engels
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 617. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Friedrich Engels
Heslo ve Wikipedii: Friedrich Engels

Engels Friedrich, socialista něm. (* 1820 v Barmech). Byl syn zámožného továrníka, súčastnil se již v mládí ruchu socialistického, roku 1843 vstoupil do závodu otcova v Manchestru, žil pak v Brusellu s K. Marxem a v Paříži, jsa spolupracovníkem čas. »Deutsch-franz. Jahrbücher«, s Marxem organisoval tajnou společnost kommunistickou, sepsal kommunistický manifest a vydával »Neue Rhein. Zeitung« v Kolíně n. R. Roku 1849 súčastnil se povstání v Badensku, prchl do Londýna, byl od r. 1850 zaměstnán v Manchestru v závodě otcově, jehož společníkem r. 1864 se stal a jejž r. 1869 opět opustil. Žije v Londýně. — V knize Die Lage der arbeitenden Klassen in England (Lipsko, 1845. angl. překlad s dodatky 1887, nové vyd. ve Štutg., 1892) ukázal, ač jednostranně, na truchlivé poměry dělnické v Anglii. Sepsal dále: Zur Wohnungsfrage (2. vyd. 1887); Soziales aus Russland (1875); D. Bakunisten an der Arbeit (1874); H. Eug. Dührings Umwälzung der Wissenschaft (1878, 1885); D. Entwicklung des Sozialismus (1883, 1891); Der Ursprung der Familie (1884, 1889); Ludw. Feuerbach u. der Ausgang der deutsch. klass. Philosophie (1888), četné články v »Neue Zeit«, spisy polemické a příležitostné, a vydal mnohá díla Marxova a jiných socialistů. Byl přívržencem Marxova kommunismu a potíral jiné směry, zvláště Bakuninův anarchismus.