Ottův slovník naučný/Elóhista

Údaje o textu
Titulek: Elóhista
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 538. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Elóhím, Jehova
Heslo ve Wikipedii: Elohista

Elóhista I. a II. s Jehóvistou (jahvistou) tři hlavní prameny, z nichž po názoru theologů protestantských povstal Pentateuch s knihou Jósuovou (Hexateuch). Původ jejich kladou zastanci tohoto mínění do IX.–X. stol. př. Kr., nejstarší jest prvý e., ač jiní považují jej za nejpozdější ze všech tří, třeba uznávají jej za spracování zpráv a pramenů starších. Název pochází od užívání slova elóhím v částech těchto naproti slovu jahve (jehóvá) v části třetí. Dk.