Údaje o textu
Titulek: Duška
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Osmý díl. Praha : J. Otto, 1894. S. 236. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Josef Duška

Duška Josef, histor. spisovatel-samouk (* 1840 v Opočně). Chodil do něm. 3třídní školy v Josefově, načež vyučiv se u otce obuvníkem, vydal se na zkušenou do světa i prošel Rakousko, Italii a Srbsko (1858—66). Čtením českých knih osvojiv si dobrou znalost češtiny i starého dějepisu, jal se pečlivě si všímati české historie, místopisu i praehistorie, zvl. od r. 1866, kdy usadil se v Josefově. Zabývaje se horlivě sbíráním i pořádáním starožitností, povolán jest na nějaký čas do Vídně, kde pomáhal při restauraci dvorního musea (1882), jmenovitě podrobným Popisem předhistor. nalezišť v Královéhradecku. Vedle toho sepsal Paměti Josefova, Obrazy krajiny naší v dobách předhistorických a hojné histor. i archaeol. články do „Ratibora“. Jest členem anthropologické společnosti ve Vídni.