Ottův slovník naučný/Draconarii

Údaje o textu
Titulek: Draconarii
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 904. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Draconarii [-koná-], nosiči korouhve s drakem, jakéž užívali římští císařové od Konstantina. — D. zváni i vojáci papežští při průvodech, již nosili na kopí obraz draka pod křížem.