Údaje o textu
Titulek: Draba
Autor: Karel Vandas
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 901. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Osívka

Draba, osívka, rod rostlin z řádu křížokvětých (Cruciferae Juss), zahrnující byliny jednoleté, dvouleté i vytrvalé, nejčastěji malé, polštářkovitě rostoucí a hvězdovitými chloupky našedivělé. Listy nejčastěji celé, přízemní nahloučeny v růžice, lodyžní často žádné. Květy malé, bílé nebo žluté, bezlistenné. Kališní lístky stejné, krátké. Korunní plátky celé vykrojené neb i dvoudílné (u sekce Erophila [DC]), tyčinky nezubaté. Šešulky malé, podlouhlé nebo elliptičné, řidčeji čárkovité, přisedlé s chlopněmi plochými nebo málo vypouklými; přihrádky nejčastěji mnohosemenné, semena 2řadá. Známo asi 150 druhů zvláště na horách v krajinách studenějších domácích, z nichž také dva u nás jsou domovem. Brzy z jara vykvétá na písčinách, u cest i na mezích osívka jarní či nouze (D. verna L.) s listy veskrze v přízemní rosety nahloučenými, kopisťovitě kopinatými a nejčastěji celokrajnými. Plátky do polou 2klané, šešulky podlouhlé neb okrouhle vejčité. Vs.