Ottův slovník naučný/Dositheanum fragmentum

Údaje o textu
Titulek: Dositheanum fragmentum
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. s. 868. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Dositheanum fragmentum zove se zlomek spisu neznámého klassického právníka římského jednající o rozvrhu práva a způsobech propouštění na svobodu. Zlomek ten dochoval se na nás mezi úlohami ke cvičení v překladech z řečtiny do latiny, které pokládány bývají za část spisu »Ars grammatica« magistra Dosithea ze IV. stol. po Kr. Odtud jméno jeho. Nejnověji vydal jej Krüger v Collectio libr. iur. anteiust. II, 151 (1878). Srv. Lachmann, Versuch über Dositheus (1837) a Krüger, Gesch. d. Quellen d. röm. Rechts (1888, str. 251). Hý.