Ottův slovník naučný/Dokonalé číslo

Údaje o textu
Titulek: Dokonalé číslo
Autor: Alois Strnad
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. s. 771. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Dokonalé číslo

Dokonalé číslo (numerus perfectus) slove takové, které se rovná součtu všech svých dělitelů, ku př. 6 = 1 + 2 + 3. S čísly těmi setkáváme se již u Eukleida; dle IX. knihy »Elementů« jest každé číslo tvaru číslem dokonalým, je-li prvočíslem. Až dosud známo jest 9 čísel dokonalých a to při n = 2, 3, 7, 13, 17, 19, 31, 61. Čísla ta jsou vesměs sudá; může-li existovati též d. č. liché, jest dosud otázkou nerozhodnutou. Sd.