Ottův slovník naučný/Dobruský

Údaje o textu
Titulek: Dobruský
Autor: František Moučka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha: J. Otto, 1893. S. 739. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Autor:Jan Dobruský
Heslo ve Wikipedii: Jan Dobruský

Dobruský Jan, šachista český (* 1853 ve Skutči, † 1907[red 1]). Studoval na gymn. v Hradci Kr. a práva v Praze, kde povýšen na doktora práv. Hře v šachy naučil se r. 1870, a již o prvním sjezdu českých šachistů v Praze r. 1872 čestně se súčastnil hlavního turnaje v zápase s osvědčenými hráči a dobyl sobě 1. ceny v turnaji úlohovém. V oboru skládání úloh již svými počátečnými pokusy, spočívajícími na základech zbudovaných malířem A. Königem, osvědčil neobyčejné nadání pro hru šachovou. Úlohy jeho vynikají zvláště výtečným spojováním různých myšlének v jeden harmonický celek, nejpečlivějším šetřením krásy, elegantním postavením, čistotou a oekonomií matů, jakož i bohatostí zajímavých variant. D. svým vlivem, radou i pomocí působil zdárně na celou řadu mladých svých stoupenců, a přispěl tím hlavně k tomu, že i u nás umění úlohové s takou zálibou se pěstuje a že vytvořila se proslulá česká škola úlohová. Kdežto v Anglii a Americe úloha šachová pěstována pouze jako hádanka, záhada, přísluší D-skému jakož i ostatním českým problemistům zásluha, že nesli se za cílem, vytvořiti problém jako dílo umělecké, vynikající jak rázovitou ideou v založení, tak i dokonalou formou v provedení. D. poctěn byl na mnoha turnajích národních a mezinárodních předními cenami. O jeho chvalné pověsti v cizině jako problemisty svědčí nejlépe hodnost soudcovská, kterouž v turnajích úlohových v Evropě i v Americe po několikráte zastával. Od r. 1874 vedl šachové rubriky v Humorist. Listech (do 1884) a ve Světozoru (do 1879) Výbor úloh jeho zvláště cenami poctěných obsažen jest v díle »České úlohy šachové«, které vyšly r. 1887 péčí Českého spolku šachovního v Praze Mč.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Údaj o roku úmrtí se nachází v doplňcích ve svazku 28.