Ottův slovník naučný/Disputovati

Údaje o textu
Titulek: Disputovati
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. s. 614. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Disputovati (z lat.), v rozmluvě uvažovati, hádati se, zvláště o předmětech vědeckých; viz Disputace.