Ottův slovník naučný/Daphnia a Daphnidae

Údaje o textu
Titulek: Daphnia a Daphnidae
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 39. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Daphnia a Daphnidae viz Perloočky.