Ottův slovník naučný/Dědinná léta

Údaje o textu
Titulek: Dědinná léta
Autor: Jaromír Čelakovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 146. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Dědinná léta neboli zemská zove se ve starém právu českém doba vydržení práv věcných na dědině, t. j. na statku dědičném, po jejímž projití držitel nebo soukup jakožto správce nemohl býti více k soudu poháněn, neboť »d. l. vydržel«, a rovněž arci doba promlčení práva věcného k dědině, následkem kterého i oprávněný právo své ztratil a promlčel, nehlásil-li se k němu soudně. Doba ta činila 3 léta a 18 neděl a souvisela dle všeho s tak zv. trojstranným hospodářstvím, na jař, ozim a úhor rozděleným. JČ.