Ottův slovník naučný/Conubium

Údaje o textu
Titulek: Conubium
Autor: Josef Čermák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 606. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Conubium [ko-] nebo ius conubii značí v právní mluvě římské způsobilost, uzavříti pravé quiritské manželství (matrimonium iustum, legitimum), totiž manželství, jimi se nabývá patria potestas nad dětmi z toho manželství a původné též manus nad ženou. S počátku měli z občanů římských ius conubii jen patriciové; teprve zákonem Cannulejovým r. 444 př. Kr. rozšířeno c. na plebeje. Již v staré době měli c. s Římany též obyvatelé obcí starého Latia (nomen latium), pak starších kolonií latinských (coloniae lalinae). Mimo to bývalo c. udíleno v pozdějším čase privilegiem buď jednotlivcům, buď celým obcím. Čk.