Ottův slovník naučný/Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti

Údaje o textu
Titulek: Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 599. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti [ko-tácio kuju- júrisko-], lat., slove dílo neznámého právníka římského z 2. pol. V. nebo z poč. VI. stol. po Kr., které obsahuje několik právnických dobrozdání a jakožto doklady místa z Paulových Sententií a některé konstituce z kodexů Gregorianova, Hermogenianova a Theodosiova. C. vydána nejnověji od Krügera v »Coll. libr. iur. anteiust«, sv. III., str. 201. (Berlín, 1890). Hý.