Ottův slovník naučný/Confinium

Údaje o textu
Titulek: Confinium
Autor: Josef Čermák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 576. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Confinium [ko-]. Dle starobylého obyčejového práva římského byl každý vlastník pole povinen trpěti, aby soused jeho při pracích polních směl potahem svým zabočiti do jeho pole 2*5 stopy za hranici polní (actus et circumactus aratri). Pruh polí, od hranice na 2*5 stopy po obou stranách se prostírající a takto k potřebnému užívání právem stanovený, slul c. Čk.