Ottův slovník naučný/Cloelia

Údaje o textu
Titulek: Cloelia
Autor: František Šembera
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 466
Licence: PD old 70

Cloelia [klé-], panna ze vznešeného rodu římského, dána byla ve válce r. 507 př. Kr. spolu s mnohými jinými dívkami římskými králi Porsenovi v rukojemství, prchla však za vhodné příležitosti s několika ještě družkami z tábora nepřátelského, a přepluvši Tiber, dostala se šťastně opět do Říma. Senát však rozkázal jí, jakož i uprchlicím ostatním, aby se k Porsenovi vrátily, jenžto pak, podivuje se vlastenectví a statečnosti jejich, C-ii netoliko propustil na svobodu, nýbrž i dovolil, aby z Římanek zajatých s sebou domů vzala, které by chtěla. C. vybrala z nich nejmladší, any prý nejvíce v šanc vydány byly urážkám. Římané postavili jí sochu na památku u cesty Svaté (in summa Sacra via). Šra.