Ottův slovník naučný/Cirsocele

Údaje o textu
Titulek: Cirsocele
Autor: Jaroslav Hlava
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 397. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Cirsocele čili varicocele, rozšíření žil kolem chamovodu. Žíly, klikatě probíhající od nadvarlete k dučeji tříselnímu, tvoří takto silný kuželovitý provazec, jenž při pohmatu jeví docela zřejmé pleteňovité složení. Affekce tato vyskytuje se nejčastěji u lidí mladých majíc příčinu svou hlavně ve stavění se krve z různých příčin. Vyhojení bývá časté, někdy krev v žilách se sráží a zbývají pak na místech těch zatvrdliny. Hva.