Ottův slovník naučný/Cincia lex

Údaje o textu
Titulek: Cincia lex
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. s. 376–377. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Cincia lex de donis et muneribus, plebiscit učiněný r. 204 př. Kr. k návrhu tribuna M. Cincia Alimenta, zapověděla, 1. aby soudní řečníci nebrali žádné mzdy za vedení cizích pří; 2. aby se nestalo darování přesahující určitou, nám neznámou míru, leč že by bylo učiněno ve prospěch jistých, dárci blízkých osob (personae exceptae). C. l. byla lex imperfecta, neprohlásilať zapověděné darování za neplatné, aniž uložila příjemci daru pokuty, ale praetor odepíral nárokům jeho soudní ochrany. Tato naříkatelnost darování odpadla tím, že darování bylo provedeno úplně, právnicky i hospodářsky, nebo že dárce zemřel, neodvolav daru (morte Cincia removetur). Ustanovení zákona Cinciova o mzdách řečniků bylo odstraněno již za prvních císařův, ustanovení o míře darů teprve zákonodárstvím císařů absolutných. Hý.