Ottův slovník naučný/Chinolin

Údaje o textu
Titulek: Chinolin
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. S. 197. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Chinolin

Chinolin, C9H7N, jest zásada, od níž odvozuje se chinin a celá řada důležitých alkaloidů. Jest v dehtu kamenouhelném a v oleji z kostí, i musíme jej připraviti uměle četnými pochody chemickými. Ch. jest tekutina, při 240° vroucí, zamezuje rozvoj mikroorganismů a tvoří soli, z nichž některé sloužily i v lékařství (tanat, salicylan, vínan). Též se barviva z něho upravují, na př. cyanin. Rn.