Ottův slovník naučný/Chanukká

Údaje o textu
Titulek: Chanukká
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha : J. Otto, 1897. s. 52. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Chanuka

Chanukká (hebr.), posvěcení, t. j. chrámu, slavnost židovská, zřízená na památku posvěcení chrámu Júdou Makkabejským po dobytí Jerusaléma r. 164 př. Kr. Počínala 25 měsíce Kisleva (prosince) a trvala osm dní. Slavena byla veselím a radovánkami, později zvláště osvětlováním domů a synagog. Dk.