Údaje o textu
Titulek: Cateja
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 226. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Cateja [ka-], házecí zbroj starých Gallův a Germánů, jakož i některých kmenův italských, jakýsi druh bumerangu (v. t.). Byl to oštěp nebo kyj asi loket dlouhý, silně hřeby pobitý, aby byl pádnější. Upevněn byl na řemeni, kterým přitahoval jej bojovník k sobě, když mrštiv jím cíle svého dosáhl. Dk.