Ottův slovník naučný/Cadre

Údaje o textu
Titulek: Cadre
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 16. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Cadre [kádr], franc., vlastně rám, rámec, obruba; ve vojenské mluvě důstojnictvo a poddůstojnictvo s málo jen prostými vojíny neb i bez nich nějakého zástupu určené, aby zůstalo ve zbrani i v čas míru, když propouštěni k vůli šetření peněz prostí vojáci. Tvoří-li se zástupy nové, postaví se ponejprv c. jakožto rámec z důstojníkův a poddůstojníkův a doplňuje dostavivšími se dovolenci, záložníky nebo nováčky. Tudíž tolik jako kmen vojska. Způsob ten, při němž nákladem poměrně nepatrným se zachovává zkušené důstojnictvo, aby mohlo býti svoláno a vycvičeno vojsko v případu potřeby v krátkém čase, pěstuje se zvláště a měrou nejrozsáhlejší ve Švýcarsku. FM.