Ottův slovník naučný/Caboto

Údaje o textu
Titulek: Caboto
Autor: František Šembera
Zdroj: Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha : J. Otto, 1892. S. 7. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: John Cabot

Caboto (Cabot): 1) C. Giovanni (John), krajan a současník Columbův, nar. někde poblíže Janova. R. 1461 odebral se do Benátek, kdež r. 1476 nabyl práva občanského. Asi r. 1490 odstěhoval se do Anglie se syny Ludvíkem, Sebastiánem a Sanktem, i usadil se v Bristolu. Odtud konal plavby na západ i na sever a za pomoci kupců tamních, opatřen též zvláštním k tomu privilejem krále Jindřicha VII., hledal cestu do Číny a do Indie směrem severozápadním. R. 1497 objevil (rok před Columbem) pevninu americkou, nejspíše nynější Labrador (nazvaný tak teprv od Cortereala, v. t.), kteroužto zemi pojmenoval Terra de prima vista. Zemřel prý, domnívaje se, že objevil zemi »velikého chána«. — 2) C. Sebastiano, syn před. (* 1472 v Benátkách — † kol 1557 v Londýně). Súčastnil se plaveb otcových a první samostatnou plavbu podnikl r. 1503 do Labradoru, odkudž s sebou přivedl několik Eskimáků. Byl sice muž nad míru nadaný, byl z nejlepších kosmografův a kartografů své doby, avšak povahy byl těkavé, i sloužil brzy Angličanům brzy Španělům, ano nabízel služby své i Benátčanům slibuje, že jim ukáže nejkratší cestu do Číny (směrem sev.-záp.). R. 1526 vedl výpravu španělskou, jež kolem Jižní Ameriky vyplouti měla k Molukkám, avšak dojel jen k La Platě. Za to byl zatčen a vypověděn do Oránu, avšak r. 1533 obdržel milost. R. 1547 vrátil se do Anglie, kdež r. 1555 založil společnost za příčinou plavby kolem Severního mysu do Ruska. Působením jeho Angličané jali se podnikati větší výpravy zámořské, i jest tudy S. C. jedním ze zakladatelů námořní moci jejich. Srv. H. Harisse, Jean et Sébastien C. (Paříž, 1883); S. Ruge, Gesch. des Zeitalters der Entdeckungen (Berlín, 1881—83). Šra.