Ottův slovník naučný/Bugeaud

Údaje o textu
Titulek: Bugeaud
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 859. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bugeaud [byžó] de la Piconnerie Thomas Robert, vévoda z Isly, maršálek franc. (* 1784 v Limoges — † 1849 v Paříži). Vyšvihl se za Napoleona I. z prostého granátníka na plukovníka, za Bourbonů stal se r. 1831 marechalem de-Camp, střežil vévodkyni de Berry na pevnosti Blaye, potlačil r. 1834 krutě vzpouru pařížskou, velel r. 1836 v Oranu, porazil a donutil Abd el Kadera ke smlouvě. Jako general-guvernér alžírský (1841 až 1847) vedl šťastně válku s Marokem, dobyl skvělého vítězství u Isly, zač povýšen byl za vévodu de Isly. Za únorové reoluce byl velitelem pařížským, ale plán jeho ku potlačení revoluce nebyl přijat, ano vzto mu bylo velitelství. Zvolen byv do shromáždění národního přidal se ku pravici, ale nebyl oblíben. Většího jména získal si organisací vojska francouzského v Alžíru a svými spisy vojenskými a hospodářskými: De l'organisation unitaire de l'armée (Paříž, 1835); Mémoire sur notre établissement dans la province d'Oran (tam., 1838); L'Algérie… (t., 1842) a j. Jeho Eures militaires vyšly souborně r. 1883.