Ottův slovník naučný/Budňany

Údaje o textu
Titulek: Budňany
Autor: Čeněk Zahálka
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1895. S. 851. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Budňany
page=1
page=1

Budňany, původně Boudy, městys pod hradem Karlštejnem v Čechách, hejtm. Hořovice, okres Beroun (9 km jihových.), býv. panství Karlštejn, kostel sv. Palmatia,3 tř. šk., pošta, stanice české záp. dráhy, železný most přes Berounk; 72 d., 463 obyv. čes. (1880).

B. byly původně řady bud vystavěných pro dělníky, kteří při stavbě hradu Karlštejna pracovali. Z bud těchto povstala ves B., která r. 1794 od císaře Františka I. na městys povýšena byla a zároveň jim uděleno právo k odbývání tří výročních trhů, které však se nekonají. Ve znaku mají B. českého lva (vyobr. č. 717), který jim prý byl propůjčen již od Karla IV.