Ottův slovník naučný/Brtnice

Údaje o textu
Titulek: Brtnice
Autor: Matouš Václavek, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 779–780. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Brtnice (rozcestí)
Související články ve Wikipedii:
Brtnice, Brtnice (Velké Popovice), Brtnice (zámek), Dlouhá Brtnice, Nová Brtnice
Č. 705. Pečeť Brtnice Trhové

Brtnice: 1) B., ves v Čechách, hejtm. Král. Vinohrady, okr. Jílové (10.5 km vých.), býv. panství a fara Velké Popovice, pošta Kamenice u Jílového, 20 d., 133 obyv. čes. (1880). Samota Červený mlýn. 2) B. Dlouhá (něm. Lang-Pirnitz), ves na Moravě, okr. a hejtm. Jihlava, 124 domů, 688 obyv. čes. (1880), fara a kostel sv. Václava, 2tř. škola, pošta Nová Říše. Dva mlýny. B. Dlouhá náležela r. 1390 Oneši Tluksovi, roku 1511 Erasmu z Volliřova, později měšťanskému rodu jihlavskému Pražákův, a to v XV. stol. jen čásť, ostatek připadl koupí v XVI. stol. městu Jihlavě. Patronem fary a kostela je opat novoříšský. — 3) B. Malá, Brtnička (něm. Klein-Pirnitz), ves t., okres a hejtm. Třebíč, 317 obyv. čes. (1880), 1třídní škola, fara a pošta Opatov. Nedaleko stávala druhdy ves Stančice, která během XIV. st. zašla. — 4) B. Nová (něm. Neu-Pirnitz), ves t., okres a hejtm. Jihlava, 74 ob. čes. (1880), fara, šk. a pošta Kněžice. Založena jako »činžovní ves« na panství brtnickém. — 5) B. Trhová (něm. Pirnitz), městečko t., v hejtm. a okr. jihlavském, j.-vých. od Jihlavy, na potoce téhož jména, s 3162 obyv. čes. ve 500 d. (1880). Má velkolepý zámek hrabat z Collalta, v němž je vzácný archiv chovající v sobě mnoho listů z doby 1600—1630, zejména generála Rombalda z Collalta. Na zámku tomto zastavovali se obyčejně panovníci z domu Habsburského ubírajíce se do Čech. Od r. 1624—1784 byl tam klášter pavlánův, jejichžto kostel nyní je kaplí zámeckou; fara, pošta, stř. škola, pivovar, škrobárna, lihovar, dílna na mlýnské stroje, výroba bavlněného pleteného zboží. Zachovala se pečeť větší stříbrná (vyobr. č. 705.) se znakem městským. — B. připomíná se teprve r. 1234 jako majetek kláštera tišnovského. R. 1466 přešla na pány z Valdšteina, kteří se pojmenovali »Brtničtí«. Zdeněk Brtnický z Valdšteina účastniv se vzpoury stavovské r. 1619, pozbyl B. a r. 1628 koupil ji gen. Rombald z Collalta. V B-ci narodil se r. 1811 spisovatel čes. Matěj Procházka. — Severně od B. nedaleko ústí potoka Brtničky do Jihlavy vypínají se rozvaliny hradu Rukštýna čili Rutenštýna. Vck.