Údaje o textu
Titulek: Bosák
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 421. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bosák: 1) B. Kliment, minorita, žil v XVI. století mnoho let v klášteře jindřichohradeckém a požíval pověsti výtečného kazatele a skladatele písní pobožných. Byl zvláštním důvěrníkem strany švamberské a jedna a táž osoba se spisovatelem, jenž posud znám byl pode jménem »nejmenovaného Františkána« a napsal Charakteristika pana Bohuslava ze Švamberka a paní Magdaleny ze Švamberka rozené z Šellenberka (viz Č. Č. M. r. 1830). Zemřel asi okolo pol. XVI. stol. u vysokém stáří. Mezi skladateli písní nábožných zaujímá B. přední místo po Miřínském, neb skladby jeho vynikají značně nad obecnost písní náboženských tehdejší doby. Sbírka jeho 11 písní vyšla samostatně pod názvem Písniček utěšených od B-a Klimenta, někdy kazatele hradeckého složených, pak v kancionále Sixta Palmy a Kleycha r. 1617 a v kancionále Miřínského r. 1531. Kromě těchto písní sepsal: Písničky tři, o vrchnosti, o lstivém utrhání a ženách lstivých (1563); Píseň ke sv. Kateřině a O pravdě spasitedlné, který spisek Bohuslav kritisuje.

2) B. Jan, příjmím Aquensis, viz Vodňanský Jan, bosák.

3) B. Jan z Chyše viz Chyšský Jan, bosák