Ottův slovník naučný/Borny

Údaje o textu
Titulek: Borny
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 399. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Borny, ves lotrinská, 4 km vých. od Met, s 900 obyv. franc., po níž Francouzi nazývají bitvu svedenou 14. srpna 1870 u Colombey-Nouilly.