Ottův slovník naučný/Boileau

Údaje o textu
Titulek: Boileau
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 266. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Boileau [boaló], Etienne, prévôt pařížský z XIII. století. R. 1248 vydal se s Ludvíkem IX. na výpravu křížovou, byl zajat a r. 1250 vykoupen. Na to stal se prévôtem pařížským a zemřel před r. 1271. Místo své B. zastával velmi čestně jak souditi lze z jeho Livre des métier, zákonníka to pro cechy, v němž práva, povinnosti a privilegia každého cechu jasně jsou vymezena. Kniha B-ova má též velkou cenu pro franc. jazyk, mravy a průmysl XIII. stol. Vydal ji Bonnardot v »Histoire générale de Paris« (1879).