Ottův slovník naučný/Bitviště

Údaje o textu
Titulek: Bitviště
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. S. 115. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bitviště, též bojiště, místo, kde bitva bojována. FM.