Ottův slovník naučný/Bilguer

Údaje o textu
Titulek: Bilguer
Autor: Ferdinand Pečírka, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 58. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bilguer: 1) B. Jan Oldřich, vojen. lékař pruský (* 1720 v Churu — † 1796), účastnil se mnohých vojenských tažení své doby. Veliké zásluhy získal spisem Dissertatio de membrorum amputatione rarissime administranda aut quasi abroganda (1761 a později mnohokráte vydaným), do mnohých řečí přeloženým. Byloť následkem učení Favrea v modě při ranách střelných, kde kosť roztříštěna byla, úd zraněný odejmouti. Výsledky mnohých těch amputací bývaly velmi smutné. Spisem svým dokázal B., že rány podobné i bez amputace vhodným léčením lze zhojiti a konservativním směrem svým zachoval život jistě tisícům. Pojednání O trismu (spasmus cynicus), kteréž roku 1791 vydal, zakládalo se na zkušenosti, kteráž dnes jako bajka zní. Neboť po bitvě u Prahy několik tisíc lehce raněných vojáků v symptomech této choroby zhynulo a podobného cos po bitvě u Lehnice též velikou měrou se opětovalo. Mimo jmenovaná psal B. mnohá pojednání o polní chirurgii a p. Peč.

2) B. Paul Rudolf (* 1815 — † 1840 v Berlíně), výtečný šachista německý. Jeho Handbuch des Schachspiels (Berlín, 1843; Lipsko, 1880, 6. vyd.) jest z nejlepších spisův o hře šachové.