Ottův slovník naučný/Biláspur

Údaje o textu
Titulek: Biláspur
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 51. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
2) Biláspur (město v Čhattísgarhu)

Biláspur: 1) B., okres v Centrál. prov. Vých. Indie, má na 20.189 km² 1.017.327 ob. Řeka Mahánadí protéká a odvodňuje okres, jenž jinak z velké části jest hornatý a lesnatý. Jen asi ⅓ půdy se vzdělává, a sice pěstuje se rýže, pšenice, obilí, olejová semena, cukrová třtina, bavlna, tabák a j. Výrobky: hlavně zboží tkalcovské; ruda železná hojna, také se vyskytuje uhlí. — 2) B., hl. město okresu, má 7775 ob. (1881), a to 6281 hindů, 1030 muham. a j. Fl.