Ottův slovník naučný/Bhikh

Údaje o textu
Titulek: Bhikh
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 941. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bhikh nebo Bhikhšu, u hindův i u buddhistů žebrák, pak hlavně kajicník, žebravý mnich. Takový B. zříká se radostí světských, bohatství, má stříci se zlého, potlačovati v sobě všechny chtíče, zlost a pýchu a sloužiti jediné bohům. Svých potřeb má si vyprositi u brahminů, kšatrijů nebo u vaisijů, nemá ve vsi meškati déle než noc a v městě ne déle než 4 noci. — Bhikhšuni zovou buddhisté ženu takto žijící nebo jeptišku. Fl.