Ottův slovník naučný/Bhavání

Údaje o textu
Titulek: Bhavání
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 940–941. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Bhavani, Tamil Nadu, Bhavani (oba anglicky)

Bhavání: 1) B., město východoindické, v okrese koimbatúrském (Madras), při vtoku řeky Bhavání do Káverie, má 5930 ob. (1881) a proslulý chrám hindský při soutoku obou řek, kde v listopadu koná se pouť četně navštěvovaná. — 2) B., indická bohyně, manželka boha Šívy, jedna z četných podob, v kterých se manželce Šívově vzdává pocta, a sice jest to podoba přívětivá a dobrá, zosobněná příroda, v kteréžto vlastnosti představují si ji Hindové jako matku Brahmy, Višnu a Šívy, která rozdělivši se stala se jejich Saktií, t. j. ženským principem, neboli, v obecné mluvě, družkou. Saiva-hindové uctívají Šívu a B. ve spojení pod symbolem linga-yoni. Rozšířena jest tato bohoslužba v Jižní Indii. B. jest také bohyní války. Fl.