Ottův slovník naučný/Bháravi

Údaje o textu
Titulek: Bháravi
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 940. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bháravi, básník ind.; nejspíše ze VI. stol. po Kr. Připisuje se mu velká báseň sanskrtská Kirát-árdžunijam, jejíž předmětem jest odevzdání nebeských zbraní Šívou, Indrou a jinými bohy Ardžunovi, aby jich užil v boji proti Durijodhanovi (v Mahábháratě); Ardžuna si této milosti zasloužil přísnou bohoslužbou v Himálaji a svou neohrožeností a udatností v boji proti Kirátovi (udatný horal), v nějž se bůh Šíva proměnil. Ardžuna bojoval proti němu, nemohl ho však přemoci, až konečně poznal boha a vrhl se před ním na kolena, načež mu Šíva odevzdal slavné zbraně. Báseň vydána v Kalkuttě r. 1875; 1. a 2. zpěv přeložil dr. C. Schütz (Bielefeld, 1845). Fl.