Ottův slovník naučný/Bhágalpur

Údaje o textu
Titulek: Bhágalpur
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 938–939. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Bhagalpur district, Bhagalpur (oba anglicky)

Bhágalpur (Bhagelpur, Bhangulpore): 1) B., kraj čili kommissionářství ve Vých. Indii, v místodržitelství bengálském, mezi 23° 45′ a 26° 35′ s. š. a mezi 85° 40′ a 88° 35′ v. d.; má na 54.218 km² 8,063.160 ob. (1881), a to: 5,841.599 hindů, 1,582.607 muhammedánů, 633.846 různých prabydlitelů, 5079 křesťanů (mnoho domácích) a j. Obsahuje pět okresů, z nichž bhágalpurský má na 11.049 km² 1,966.158 obyv. (1881), hlavně hindů. Severní čásť okresu, jímž protéká ř. Gángá, jest plochá a více méně úrodná, jižní jest pahorkovitá a vysokými stromy porostlá. Severovýchodní čásť okresu, dříve velmi úrodná, zpustla časem změnou toku řeky Kusie a jest nyní porostlá vysokou travou, v níž zdržuje se tygr, buvol a nosorožec. V okrese pěstuje se rýže, pšenice, kukuřice, proso, hrách, olejová semena. Indych jest nejdůležitějším výrobkem okresu (asi 125 tun ročně); dále vyrábí se hedvábí, skleněné zboží, bavlněné látky a salnytr. — 2) B., hlavní město kraje a okresu, na pr. bř. ř. Gangy, má 68.238 obyv. (1881), a to 48.924 hindů, 18.867 muham. a j.; železniční stanici, zajímavé mešity a dva chrámy džajnú, vojenskou posádku a dva pomníky Aug. Clevelanda. Fl.