Ottův slovník naučný/Bezzenberger

Údaje o textu
Titulek: Bezzenberger
Autor: Josef Zubatý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 937. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Adalbert Bezzenberger (německy)

Bezzenberger Adalbert, jazykozpytec něm. (* 1851 v Kasselu), z nejzasloužilejších pěstitelů srovnávacího studia jazykův indoevropských. R. 1874 habilitoval se na universitě gotinské, r. 1879 stal se t. mimořádným professorem, od r. 1880 působí jako řádný professor sanskrtu a srovnávacího jazykozpytu při univ. královecké. Hlavním polem jeho činnosti jsou jazyky litevský a lotyšský, blízko příbuzné slovanštině, čímž získal si veliké zásluhy i o jazykozpyt slovanský. Samostatně vydal tyto spisy: Untersuchungen über die gotischen Adverbien u. Partikeln (Halle, 1873); Beiträge z. Gesch. der litauischen Sprache (Gotinky, 1877); Litauische Forschungen (t., 1882); Lettische Dialektstudien (t., 1885); Über die Sprache d. preuss. Letten (t., 1888); zal. a red. čas. „Beiträge z. Kunde d. indogerm. Sprachen“ (od r. 1877 vyšlo ho v Gotinkách 16 sv.), kde většinou uveřejňuje i svoje drobnější práce, a sbírku „Litauische u. lettische Drucke d. XVI. (u. XVII.) Jahrh.“ (1874—89, 4 sv.). V Kirchhoffových „Forschungen z. deutsch. Landes- u. Volkskunde“ (Štutgart, 1889, III., 4.) vyšel důležitý spis B-ův Die kurische Nehrung und ihre Bewohner. Ztý.