Ottův slovník naučný/Bezprem

Údaje o textu
Titulek: Bezprem
Autor: František Šembera
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 935. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Bezprym

Bezprem Ota, syn krále polského, Boleslava Chrabrého. Po smrti otcově od bratra svého, Měčislava II., vypuzen byv z údělu dožadoval se pomoci v cizině, a sousedé sporu mezi bratry využili ke svému prospěchu. R. 1031 spolčil se s B-em císař německý, Konrád II., a též Rusové mu pomáhali. Měčislav donucen k míru. jímžto Konrádovi postoupil Lužice, ale s B-em válka dále se vedla. B. za nedlouho Měčislava vyhnal ze země i uvázal se v panství nad Polskem, tehdy už velice ztenčeným (Slovensko byli mezi tím opanovali Uhři, Moravu Čechové, Červeňsko Rusové, Lužici Němci a Pomořany Dánové). Korunu Boleslava Chrabrého B. poslal císaři a přijal od něho zemi svou v léno. Avšak už r. 1032 zavražděn jest, načež Měčislav, jenžto se byl dosud v Čechách zdržoval u knížete Oldřicha, vrátil se do Polska a znova tam nastoupil na vládu. Šra.