Ottův slovník naučný/Basilika

Údaje o textu
Titulek: Basilika
Autor: Leopold Heyrovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 431–432. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Basilika (byzantská sbírka práva Justiniánova). Byzantský císař Basilios I. (867–886) dal Justiniánovy sbírky práv a zákony spojiti v jediné dílo o 40 knihách, zvané Ἀνακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων (Repurgatio veterum legum), ve kterémž mělo býti vynecháno vše zastaralé a stručněji uvedeno vše doposud platné. Syn a nástupce Basiliův Leo VI. (886 až 911) dokončil dílo toto a dal je vyhlásiti za říšský zákonník, kterýžto zván jsa τὰ βασιλικά (totiž νόμιμα) a spořádán podstatně dle systému Justiniánova Kodexu má 60 knih rozdělených v tituly vzaté z Justiniánových sbírek práv. Pod tituly těmito jsou seřaděny dle starého pořadu výtahy z Institucí, Pandekt, Kodexu a Novell, vybrané z byzantských kommentárů, a úryvky z Prochira (v. t.). Záhy byly k b-kám přičiněny glossy (σχόλια), které rovněž byly vyňaty z oněch starších kommentárů. B. a scholia došla nás dosti úplná. Nejnovější nejúplnější vydání: E. Heimbach, Basilicorum libri LX. VI. vol. (1833–70); k tomu Zachariae Supplementum (1846). K dějinám B-k srvn. Zachariae, Historiae iuris graeco-romani delineatio (1839, § 28–30); Mortreuil, Histoire du droit byzantin (1843–46, II. díl, str. 46–267); E. Heimbach, Basilicorum libri vol. VI (1870). Hý.