Ottův slovník naučný/Bartošovice

Údaje o textu
Titulek: Bartošovice
Autor: Hynek Kollmann, Vojtěch Jaromír Nováček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 394. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Bartošovice
Související články ve Wikipedii:
Bartošovice v Orlických horách

Bartošovice: 1) B. (Batzdorf), farní ves v Čechách, na Orlici Divoké, 214 domů, 1080 ob. něm., 27. č. (1881), hejtm. a bývalé dom. Žamberk, okr. Rokytnice (1 3/4 hod. východně); diéc. Hradec Králové, vikariát: Králíky, patron Oskar Parish, 1963 osadníků. Chrám sv. M. Magdaleny z r. 1673 je od roku 1746 farní; škola, pošta. Nk.

2) B. též Bartočovice (něm. Partschendorf), ves na Moravě, v okr. hejtm. i v okrese novojičínském, se 321 domy a 2023 obyv., po většině katolíky a Němci; má velmi starý kostel farní sv. Ondřeje, v němž pochována jest několik majitelův allodiálního panství bartošovického, školu a poštu. — Statek B. patřil ve XIV. stol. pánům z Kravař, r. 1437 přešel na Drslava z Ochabu. Ve stol. XVI. (od r. 1522) náležel pánům Sedlnickým z Choltic, po nichž drželi jej (od r. 1616—1768} Podstatští z Prusinovic. Na několik let potom měla jej Marie ovdovělá hrab. Taaffová. Koll.