Ottův slovník naučný/Barodet

Údaje o textu
Titulek: Barodet
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 344. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Barodet [-odè] Désiré, učitel a politik franc. Nar. 27. čce 1823 v Sermesse (Saône et Loire), kde otec jeho byl učitelem. Oddal se zprvu učitelství, sesazen však roku 1849 pro smýšlení republikánské. Měl pak soukr. školu v Cuisery, které se musil r. 1851 vzdáti. Na to byl soukr. učitelem a od r. 1856 zaměstnán byl v Lyoně v závodech obchodních a průmyslových jako úředník R. 1870 stal se tamže členem komitétu revolučního a městské rady, pak příručím mairovým a byl pak od r. 1872 sám mairem až do r. 1873, kdy národ. shromáždění úřad ten zrušilo. Za několik dní zvolen v dep. de la Seine za poslance proti umírněnému republikánu Rémusatovi, následkem čehož legitimisté vyslovili Thiersovi nedůvěru, tak že ministerstvo jeho padlo. Po té zvolen r. 1876 a r. 1881 ve IV. arrond. Paříže a zasazoval se o zřízení ústřední mairie v Lyoně, o světské vyučování, o povinnou a bezplatnou návštěvu školy, o revisi ústavy z r. 1875 a svolání kongressu. Po smrti Louisa Blanca a později opětně zvolen za předsedu krajní levice. R. 1885 zvolen poslancem v dep. de la Seine. Je předním členem strany radikální a hlasoval pro zrušení vyslanectva ve Vatikáně, proti kabinetu Ferryho a volbě dle listin, proti úvěrům tonkinským, pro amnestii a pro vypuzení pretendentů. [red 1]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Ve 28. dílu byl k heslu Barodet uveřejněn dodatek, viz Barodet (dodatek)