Údaje o textu
Titulek: Bahva
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 84. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bahva, ves v ruské gubernii kijevské, újezdě taraščském, nad říčkou Teterovkou. Památna jest krvavou bitvou, která u ní 20. led. roku 1656 byla svedena mezi četami kozáckými pod Bohdanem Chmělnickým a vojskem polským, jemuž veleli Potocki, Lanckoroński a Czarniecki. S obou stran padlo asi 15.000 mužů. Kozáci přezvali bojiště »drožipolem« (drožat = třásti se, mrznouti) pro množství zmrzlých tam lidí.