Ottův slovník naučný/Bahraič

Údaje o textu
Titulek: Bahraič
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 83. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Bahraič 1) B., okres ve Východní Indii, v prov. Audhu, v oddělení faizabádském, má na 7093 km2 878.048 obyv. (1881), a to: 734.241 hind, 143.252 muham., 459 sikhů a j. Okres protékají ř. Gofra a Rápti. Polní plodiny: rýže, kukuřice, ječmen a pšenice zaujímají 48% pěstitelné půdy; mimo to: olejová semena, cukr, bavlna, opium, indych, tabák, zelenina. Dvojí sklizeň. Vyváží se hlavně obilí, tekuté máslo (ghí) a dříví; dováží: kusové zboží, sůl a luštiny. Dějiny souvisejí s dějinami prov. Audhu. — 2) B., hlav. město okresu B., má 19.439 obyv. (1881), a to: 10.239 muham., 9088 hindův j., jest sídlem úředníkův okresních a vede obchod s kusovým zbožím a měděnými nádobami. Zajímava jest zde mohyla Masáúda, muhammedánského světce a vojevůdce, který r. 1033 po Kr. vtrhl do B.-e, ale po několika vítězstvích poražen a sesekán byl. Až 150.000 poutníků přichází co rok k tomuto místu. Fl.