Ottův slovník naučný/Bahávalpur

Údaje o textu
Titulek: Bahávalpur
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. s. 77. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Bahávalpur (stát)

Bahávalpur, domácí stát východoindický, jsoucí v politickém poměru k Pandžábu, leží mezi Pandžábem a Rádžputánou, tak že tvoří Indus a Satledž sev. hranici. Má na 38.835 km2 573.494 obyv. a to: 480.274 muham., 91.272 hindy, 1678 sikhů a j. ve 922 městech a vesnicích. Hlavní výrobky státu jsou různé látky, indych, hedvábí, bavlna a obilí. Dynastie bahávalpurská přišla původně ze Sindu, nabyla samostatnosti asi r. 1828, uzavřela smlouvu s vládou anglickou r. 1833 a byla od té doby věrným spojencem Angličanů. Pohlavár (muham.) má titul navába a 2892 vojínů. — Hlavní město státu, rovněž B. zvané, s 13.635 obyv., nedaleko Satledže, na dráze lahorskohaiderábádské, jest obehnáno zdí a má palác navábův o velkých rozměrech. Fl.