Ottův slovník naučný/Bachor

Údaje o textu
Titulek: Bachor
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. s. 92. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Bachor čili denník viz Přežívavci.

Bachor viz Bachorek.