Ottův slovník naučný/Babulinović Bunić

Údaje o textu
Titulek: Babulinović Bunić
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 17. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babulinović Bunić Miho, také Babulina di Bona zvaný, šlechtic a spisovatel chorvatský, rodem z Dubrovníka, zemřel r. 1590. Zůstavil v rukopise: Jokasta, báseň z řečtiny přeloženou, Ljubovne pjesme a Prošastja razbunjena vremena Miha Babulinovića. Zlomky z »Jokasty« uveřejnil Medo Orsat Počić v »Slavjanské antologii iz rukopisa dubrovačkih pjesnika« (Vídeň, 1844).