Ottův slovník naučný/Babisové

Údaje o textu
Titulek: Babisové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 13. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babisové, bantuský kmen v Africe, žijí roztroušeně od jižních břehů jez. Bangveola až k záp. břehům sev. části jez. Njasského, namnoze až k již. břehům Tanganjiky. Liší se od sousedů zvláštní tetovací na čele a na bradě, nenosí však ozdoby na rtech. Fysicky připomínají Hottentotty a Křováky. Jsou podskoční a podezřívaví. Žijí v poměrech nuzných, neboť území jejich přepadají bojovní Masitové. Bydlí roztroušené v chýžích uprostřed lesů, kdež mýtiny vzdělávají. Stáda mají jen náčelníci, kteří jsou vlastně jen boháči mezi sourodáky jinak valné moci nemajíce. Odívají se kožemi a pletivem z lýčí. Zvláště pozoruhodni jsou B. obývající jezerní močály, kdež chýže jejich jsou na místech vyvýšených. Jsou to uprchlíci před vpádem nepřátelským a jsou smíšeni s jinými kmeny. Kř.