Ottův slovník naučný/Babinet

Údaje o textu
Titulek: Babinet
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Třetí díl. Praha : J. Otto, 1890. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Babinet [-nè] Jacques, fr. fysik (* 1794 v Lusignanu — † 1872 v Pař.). Stud. na lyceu Napoleonově, pak na škole polytechnické v Paříži a dělostřelecké v Metách. Odtud nastoupil dráhu jako důstojník dělostřelecký, brzy však z vojska vystoupil a stal se r. 1814 professorem mathematiky ve Fontenay le Comte (Vendée), pak professorem fysiky v Poitiers a konečně professorem téhož předmětu na kolleji sv. Ludvíka v Paříži, kdež setrval až do r. 1869. Od r. 1838 přednášel na Collége de France a v Sorbonně. R. 1840 stal se členem akademie věd. B. pracoval s úspěchem v několika oborech fysiky, zejména v optice, meteorologii, astronomii, v nauce o magnetismu a teple. Zabýval se též geometrií, fysikální geografií a psal o vlivu fysikálních sil na organický svět. Též s velikým talentem sestavoval výborné přístroje vědecké, z nichž uvésti sluší vývěvu, hygrometr, goniometr a fotometr. První jeho publikace vyšla r. 1822, v níž spolu s Ampèrem podal přehled nových objevů týkajících se nauky o elektřině. Četné práce jeho z různých odvětví fysiky uveřejněny jsou v „Annales de Physique et de Chimie“ a v „Comptes Rendus“ akademie věd. Též snažil se podávati vědu fysikální populárně, o čemž svědčí články jeho astronomické, meteorologické a j. v „Revue des deux Mondes“ a v „Journal des Débats“. Z větších děl vydal: Traité élémentaire de la géometrie descriptive (Paříž, 1850); Etudes et lectures sur les sciences d’observation (t., 1855—65, 8 sv.). Jeho vedením vydán též přesný atlas zeměpisný.